Våren 2024 // V 6 // Grundkurs i sprängteknik (Sprängarbas – “Sprängkort A”) // 5-9/2 Solna