V 12 // Förnyelse av Sprängkort B // 18 – 20/3 2024 // Göteborg