22.02.23-22.02.25 ► V. 8 Solna – Förnyelse av Sprängkort A