21.12.20-21.12.22 ► V. 51 Solna – Förnyelse av Sprängkort A