22.06.08-22.06.10 ► V. 23 Solna – Förnyelse av Sprängkort A