22.05.09-22.05.12 ► V. 19 Göteborg – Sprängteknik för Ovanjordsarbeten