22.03.14-22.03.17 ► V. 11 Solna – Sprängteknik för Sprängarbetsledare