V 51 // Förnyelse av Sprängkort B // 18 – 19/12 2023 // Solna