V 47 // Sprängteknik för beställare och inköpare // 20 – 21/11 2023 // Solna