21.05.03-21.05.05 ► V. 20 Göteborg – Sprängteknik för Ovanjordsarbeten

12.900 kr

Kurslängd: 40 tim (4 dagar)

Beskrivning

PLATS: ÅBY HOTELL, MÖLNDAL