23.02.06-23.02.10 ► V. 6 Solna – Grundkurs i sprängteknik (Sprängarbas, sprängkort klass A)