23.05.29-23.06.02 ► V. 22 Solna – Grundkurs i sprängteknik (Sprängarbas, sprängkort klass A)