23.03.06-23.03.08 ► V. 10 Solna – Sprängteknik med Safe-T-Cut och Linskarvar