V 11 // Sprängteknik för Sprängarbetsledare // 11 – 14/3 2024 Solna