23.03.13-23.03.16 ► V. 11 Solna – Sprängteknik för Sprängarbetsledare