22.12.19-22.12.21 ► V. 51 Solna – Förnyelse av Sprängkort B