22.02.28-22.03.03 ► V. 9 Solna – Sprängteknik för Ovanjordsarbeten