22.10.17-22.10.21 ► V. 42 Göteborg – Grundkurs i sprängteknik (Sprängarbas – “Sprängkort A”)