23.02.20-23.02.22 ► V. 8 Solna – Förnyelse av Sprängkort B