V 24 // Förnyelse av Sprängkort B // 12 – 14/6 -23 // Solna