23.06.12-23.06.14 ► V. 24 Solna – Förnyelse av Sprängkort B