23.04.12-23.04.14 ► V. 15 Göteborg – Förnyelse av Sprängkort B