23.01.30-23.01.31 ► V. 5 Solna – Sprängteknik för beställare och inköpare