22.12.12-22.12.16 ► V. 50 Solna – Grundkurs i sprängteknik (Sprängarbas – “Sprängkort A”)