22.10.24-22.10.27 ► V. 43 Solna– Sprängteknik för mindre komplicerade arbeten (Sprängkort B)

22.10.24-22.10.27 ► V. 43 Solna– Sprängteknik för mindre komplicerade arbeten (Sprängkort B)

13.200 kr

Beskrivning