21.03.08-21.03.10 ► V. 10 Göteborg – Förnyelse av Sprängkort A

10.000 kr

Kurslängd Klass A: 24 tim (3 dagar)

Beskrivning

PLATS: ÅBY HOTELL, MÖLNDAL