21.09.06-21.09.09 ► V. 36 Solna – Bergkännedom, bergkontroll och bergförstärkning vid undermarksbyggande

21.09.06-21.09.09 ► V. 36 Solna – Bergkännedom, bergkontroll och bergförstärkning vid undermarksbyggande

13.200 kr

Kurslängd: 32 tim (4 dagar)

Beskrivning

PLATS: KORTA GATAN 7, SOLNA