KURS FÖR HANTERING AV DOLA

En mycket aktuell kurs beroende på ett flertal incidenter vid lastning och krossning av sprängda bergmassor. Skuten har innehållit sprängämnesrester, som detonerat vid lastningen, skutknackningen eller krossningen.

Ansvarig personal, som hanterar sprängda bergmassor där det finns risk för odetonerade sprängämnesrester, måste minst ha kunskaper motsvarande denna kurs för att få förståelse för riskerna och kunna leva upp till myndigheternas krav.

KURSINNEHÅLL


– Vad är en dola (Genomgång av begreppet dola, risker vid hantering av dolor)

– Vart och varför uppstår dolor

– Grundläggande sprängteknik (Sprängämnesprodukter och deras egenskaper, tändsystem och dess risker, bergets betydelse)

– Praktiska övningar (Hantering av dola, sprängkapselns funktioner och effekt, sprängämnets effekt, destruktion av sprängämne)

– Problemställningar och ansvarsfrågor vad gäller dolor och dess hantering (Bestämmelser, sprängarbasens ansvar, övriga arbetstagares ansvar, erfarenheter från projekt)

– Rutiner vid upptäckt av dolor

– Avslutning och summering

    • Kurslängd: 8 tim (1 dag)
    • Pris: 4 400 kr (inkl kursmaterial, lunch och fika, ex moms)
    • Kursen är lämplig för grävmaskinsoperatörer, BAS-U och arbetsplatsansvariga.
    • Kursen genomförs vid förfrågan. Kontakta oss för mer information!