KOMBINERAD DOL- OCH BESTÄLLARKURS

En utökad dolkurs där fokus också ligger på att skapa en ökad förståelse för sprängarbetet för att underlätta för beställare och entreprenörer att förstå varandra.

Detta för att minska framtida tvister och oförståeliga kostnader genom att ge beställaren en ökad förståelse vilket ansvar de har, vilka krav det kan ställas på en entreprenör samt vilka resultat som kan förväntas vid olika projekt.

Kursen genomförs i samarbete med Dsec vilka använder sig av specialutbildade hundar för att hitta odetonerade sprängämnen på arbetsplatserna och är lämpliga samt viktig för alla inom branschen vilka kommer i kontakt med sprängarbete på något vis.

KURSINNEHÅLL

– Vad är en dola (genomgång av begreppet dola, risker vid hantering vid dola)

– Lagar och föreskrifter

– Vart och varför uppstår dolor

– Arbetsmiljö och säkerhet

– Grundläggande sprängteknik
(Sprängämnesprodukter och deras egenskaper, tändsystem och deras risker, bergets betydelse)

– Ansvarsfrågor

– Miljöpåverkan

– Sprängning i tätort

– Konturssprängning

– Rutiner vid upptäckt av dolor

– Problemställningar och ansvarsfrågor vad gäller dolor och dess hantering
(Bestämmelser, sprängarbasens ansvar, övriga arbetstagares ansvar, erfarenheter från projekt)

– Avslutning och summering

    • Kurslängd: 16 tim (2 dagar)
    • Pris: 7 800 kr (inkl kursmaterial, lunch och fika, ex moms)
    • Kursen genomförs vid förfrågan, kontakta oss för mer information.