Bergutbildarna byter avdelning inom koncernen


1 augusti, 2023

Från och med 1/8 2023 byter Bergutbildarna företag inom Forcit koncernen och kommer fortsättningsvis att ingå i Forcit Sweden Explosives. Vår verksamhet kommer att bedrivas i samma anda som tidigare där övergången till Explosives ges en möjlighet att utveckla vår kurs- och utbildningsverksamhet. För er kunder betyder det inga större förändringar när det gäller kontakt och avrop av kurser och utbildningar. 

Vi ser fram mot att med ökade resurser kunna utveckla och ge möjligheten att skräddarsy och kundanpassa våra kurser samt stärka vår kompetens inom produktutveckling. Vi har även en ambition att bredda vår utbildningsdel inom en snar framtid med exempelvis tunneldrift.

I samband med övergången till Explosives har vi flyttat vårt kontor och har en ny adress:

Bergutbildarna
Vretenvägen 13, våning 5 

171 54 Solna. 

Tel 08-540 600 60

Som vanligt hittar ni mer information om våra kurser på vår hemsida, bergutbildarna.se och mer kring Forcit Explosives på forcitexplosives.se

Välkommen på kurs hos oss!

Claes Lindström

Mari Franzén