BERGKÄNNEDOM, BERGKONTROLL OCH BERGFÖRSTÄRKNING VID UNDERMARKSBYGGANDE

BERGKÄNNEDOM

En mycket uppskattad kurs, som ingående behandlar de bergtekniska faktorer som styr ett undermarksprojekt och hur man på ett relevant sätt kan bedöma ingående parametrar för att kunna planera och optimera drivnings- och förstärkningsinsatser.

Kursen genomförs i samarbete med konsultbolag samt representanter från leverantörer av utrustning vid undermarksbyggande. Kursen är mycket lämplig för planerare, projektörer, byggledare och konsulter som arbetar med undermarksbyggande.

KURSINNEHÅLL

– Varför undermarksplanering/geologi
– Bergkännedom (Uppbyggnad, mineral, bergarter, struktur)
– Bestämmelser och säkerhet vid underjordsarbeten
– Föreskrifterna ”Sprängarbete” och ”Bergarbete”
– Sprängteknik vid underjordsarbeten  (Val av produkter, Kontursprängning och sprickzoner, Bergkonturens beroende av borrhålskvalitén)
– Alternativa drivningsmetoder
– Bergundersökningar (Förundersökningar av bergmassor, Karteringsövning)
– Bergmekanik (Hållfasthet, spänningar i berg, Exempel från praktiken)
– Praktiska fältövningar i bergklassificering och bergförstärkning
– Genomgång och redovisning av övningarna, praktiska exempel
– Deformationer under jord, uppföljning under drivning
– Sprutbetong (Sprutbetongens funktioner, Val av betong och metod)
– Injektering (Principer för injektering, material, Förinjektering, Efterinjektering)
– Bergbultning (Typer, funktion och kontroller)
– Skrotning (Teknik och val av utrustning)
– Funktionskrav och krav på utformning av tunnlar (AMA)
– Tekniska utmaningar i pågående och kommande undermarksprojekt

INFORMATION

Bokning: Välj ett kursdatum nedan, eller kontakta oss för specialanpassad kurs på ert företag.

Bekräftelse:  Vi skickar bekräftelse och övrig information 2-3 veckor före kursstart.

Betalning:  Mot faktura, 30 dagar netto, i samband med bekräftelse.

Kursavgift: Kursavgift inkluderar utbildning, dokumentation, kursintyg samt lunch och kaffe om inte annat anges.

Avbokning: Vid avbokning 2 veckor före kursstart fram till kursdagen debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning på kursdagen, eller vid utebliven ankomst, debiteras full kursavgift.

Förbehåll:  Vid för litet antal kursdeltagare, förbehåller vi oss rätten att ställa in kurser. Vi förbehåller oss även rätten till smärre prisjusteringar och reserverar oss för eventuella tryckfel.

Praktikintyg

Ett sprängkort består av två delar: En tillhörande grundkurs och praktisk erfarenhet. Det krävs olika praktiska erfarenheter för A-kort respektive B-kort. Kraven som behövs beskrivs på praktikintygen.
Förutom sprängkursen krävs det även praktikintyg för ett borrkort. Kraven står på intyget.