ADR-UTBILDNING FÖR FÖRARINTYG & FÖRNYELSE

ADR

(inkl. klass 1)

Den utbildning som krävs enligt ADR för att få transportera över värdeberäknad mängd farligt gods, där Klass 1 – explosiva varor – utgör en av farligt gods-klasserna. Kravet på utbildning gäller även transport av diesel, bensin, gasol och svetstuber, för att nämna några vanliga produkter som används vid anläggningsarbete.

För de som inte transporterar Klass 1 räcker det med 24 timmars kurs för ADR styckegodstransporter. Sedan 1 mars 2019 sker den skriftliga examinationen hos Trafikverket.

INFORMATION

Bokning: Välj ett kursdatum nedan, eller kontakta oss för specialanpassad kurs på ert företag.

Bekräftelse:  Vi skickar bekräftelse och övrig information 2-3 veckor före kursstart.

Betalning:  Mot faktura, 30 dagar netto, i samband med bekräftelse.

Kursavgift: Kursavgift inkluderar utbildning, dokumentation, kursintyg samt lunch och kaffe om inte annat anges.

Observera: De skriftliga proven genomförs hos Trafikverket på samma tider och platser som körkorsprov.

Avbokning: Vid avbokning 2 veckor före kursstart fram till kursdagen debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning på kursdagen, eller vid utebliven ankomst, debiteras full kursavgift.

Förbehåll:  Vid för litet antal kursdeltagare, förbehåller vi oss rätten att ställa in kurser. Vi förbehåller oss även rätten till smärre prisjusteringar och reserverar oss för eventuella tryckfel.

KURSINNEHÅLL ADR-KORT

Grundkurs

– Vad är farligt gods?
– Lagar och förordningar
– Ansvar
– Dokumentation
– Utrustning mm. fordon
– Transportregler
– Undantag
– Praktiska övningar: Brand och första hjälpen

BOKNING ADR-KORT

Kurslängd: 32 tim (4 dagar)
Pris: 8 900 kr (moms tillkommer)

Kurslängd styckegods: 24 (3 dagar)
Pris styckegods: 7 200 kr (moms tillkommer)

KURSINNEHÅLL REPETITIONSUTBILDNING

MSB:s ADR-intyg gäller i 5 år och måste förnyas före intygets utgång genom att gå en repetitionsutbildning. Utgånget intyg kan inte förnyas!

– Vad är farligt gods?
– Lagar och förordningar
– Ansvar
– Dokumentation
– Utrustning mm. fordon
– Transportregler
– Undantag
– Praktiska övningar: Brand och första hjälpen

BOKNING REPETITIONSUTBILDNING

Kurslängd: 16 tim (2 dagar)
Pris: 5 100 kr (moms tillkommer)

Pris styckegods: 4 400 kr (moms tillkommer)