SPRÄNGTEKNISK RÅDGIVNING

BERG- OCH SPRÄNGTEKNISK UTBILDNING

UTBILDNING FÖR BESTÄLLARE

UTBILDNINGAR ONLINE

VÄLKOMMEN TILL BERGUTBILDARNA

Bergutbildarna är idag landets enda kompletta berg-, borr- och sprängtekniska utbildningscenter. Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet i mycket nära samverkan med en stor del av landets bergentreprenörer, myndigheter, leverantörer, beställare och andra konsulter.

Detta gör Bergutbildarna till landets ledande kompetensutvecklare vad gäller berg-, borr- och sprängteknik.

Kompetens innebär inte bara utbildning, utan även förmågan att använda denna på ett tekniskt, ekonomiskt, miljömässigt och säkerhetsmässigt optimalt sätt.

AKTUELLA KURSER

Vi har regelbundet behörighetsutbildningar och specialiserade kurser i Stockholm och Göteborg. Men vi håller gärna kurserna på plats hos er och kan skräddarsy utbildningar till just era behov. Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

UTBILDNING OCH KONSULTVERKSAMHET

Bergutbildarna ingår i Svenska Bergteknikföreningen och är ackrediterad utbildare för kvalifikationen Sprängarbas – Sprängkort klass A. Vi är även godkänd utbildare och utfärdare av sprängkort klass B samt utbildar Sprängarbetsledare enligt Polismyndighetens krav.

Bergutbildarna ingår i Rådet för Sprängteknisk Utbildning och är godkänd utfärdare av det kompetensbevis som krävs för att få sprängkort klass B samt Polismyndighetens krav på kompetensbevis för ansvarig Sprängarbetsledare.


Bergutbildarna är av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd godkänd utbildare av bergarbetare och har utbildat en stor mängd bergarbetare för bland annat Länsarbetsnämnderna i Stockholms, Dalarnas och Västernorrlands län. Denna utbildning skedde delvis i en egen utbildningsgruva i Dannemora 1994-1998 och i Yrkeshögskoleutbildningen för kvalificerad bergarbetare, 2013-2017.

Som del av FORCIT Sweden utför vi även rådgivning inom berg- och sprängteknik.

NYHETER