Hem   Om företaget   Press   Kontakt   Hitta hit  
      
 VÅRA UTBILDNINGAR  /  KONSULTVERKSAMHET  /  ADR  /  PRODUKTER  /  AKTUELLT       

  Kvalificerad bergarbetare anläggning och täktverksamhet (YH)
 
Start: 2016-09-01 Slut: 2017-06-15  
Studieform: Yh-utbildning  Studietakt: Heltid  Längd: 200 Yh poäng

                       

VIKTIG INFORMATION ANG YH-UTBILDNINGEN

Ingen YH utbildning 2016/2017

BergUtbildarna AB har tyvärr tvingats ställa in den planerade utbildningen för kvalificerade bergarbetare det kommande läsåret 2016/2017. Anledningen är att utbildningen helt enkelt inte går ihop ekonomiskt beroende på att vi har haft en för hög ambitionsnivå jämfört med den ersättning som erhålls.

BergUtbildarna AB kommer därför att utarbeta en ny utbildningsplan som vi hoppas få godkänd av YH Myndigheten vilket i så fall kommer att innebära att en omarbetad utbildning kommer att genomföras 2017/2018 med start i september 2017.

Vi beklagar detta då såväl branschen som sökande har hoppats på en utbildning även detta läsår. Vi får dagligen förfrågningar om utbildningen och kan nu tyvärr bara hoppas på att vi får den omarbetade utbildningen godkänd av YH Myndigheten och kan starta en utbildning hösten 2017. Flertalet av de som hittills genomgått utbildningen har fått arbete i branschen och blivit mycket uppskattade samtidigt som bergbranschen kommer att ha stort behov av kompetenta bergarbetare när alla stora infrastrukturprojekt kommer igång.

Vi kan bara be alla intresserade om att ha tålamod och hoppas på en start nästa höst!


 

Kvalificerad bergarbetare - ett framtidsyrke
Sveriges infrastruktur, vägar och järnvägar är under kraftig uppbyggnad efter många års eftersatta investeringar samtidigt som vi har ett stort behov av bostäder i många av Sveriges städer. Detta innebär att en mängd spännande bergprojekt pågår och kommer att starta upp de kommande åren. Gruvindustrin upplever för tillfället en konjunktursvacka men förväntas senare också ha ett stort behov av kvalificerad arbetskraft. Sammanfattningsvis finns kommande år ett stort behov av kvalificerade bergarbetare för såväl ovanjords- som underjordsprojekt.

 

Dagens bergarbetare har ett betydligt mer tekniskt avancerat arbete än gårdagens klassiska bergsprängare. Yrket kombinerar hantverket att borra och spränga berg med ny teknik som elektroniska sprängkapslar, bulksprängämnen och datoriserade borriggar. Det är ett varierande yrke och denna utbildning ger dig även möjligheten att välja om du vill arbeta vid ovanjords- eller underjordsprojekt. Du kommer efter genomgången utbildning ha en unik och eftertraktad kompetens för landets bergentreprenörer.

 

Utbildningen som innehåller såväl teori som praktik är framtagen i nära samarbete med branschföreningarna BEF, Bergsprängningsentreprenörernas Förening och SBMI, Sveriges bergmaterialindustrier, samt branschföretagen.

 

Ansökan och behörighet
Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier såsom genomgången gymnasieskola eller gymnasial vuxenutbildning med slutbetyg. B-körkort.

Urvalsgrunderna baseras på betyg, relevant yrkeserfarenhet samt särskilt antagningsprov i samarbete med branschföretagen.

Examen
Utbildningen är på ett år och ger dig yrkeshögskoleexamen. Utöver detta ger dig utbildningen flera behörighets utbildningar: bland annat teori för sprängkort och borrkort samt ADR behörighet.

Kursinnehåll
Kursen innehåller allt som berör ett bergarbete såsom grundläggande geologi och bergkunskap, bergborrning i teori och praktik, skrotning och bergförstärkning, laddning och sprängning i teori och praktik såsom sprängning i bergtäkter, tunnelsprängning, försiktig sprängning, transport av farligt gods, säkerhet och arbetsmiljö vid bergarbete mm.

Lärande i arbetslivet (LIA)
LIA delen av utbildningen är viktig och innebär att du får komma ut och pröva på yrket på olika bergprojekt i landet. BergUtbildarna AB har kontakt med en stor del av landets ovanjords- och underjordsentreprenörer så vi kommer arrangera lämpliga LIA platser åt dig.

Lokaler
Vi kommer att ha den teoretiska utbildningen i välordnade utbildningslokaler i Åkersberga som du lätt når med kollektiva transportmedel. Den praktiska utbildningen kommer att vara på bergtäkter och tunnelprojekt i Stockholmsområdet och på andra platser runt om i Sverige.

Kostnader
Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad. Dock tillkommer kostnader för kurslitteratur.

Ansökan
Utbildningen 2016/2017 är inställd. Vi hoppas komma med en ny läroplan och utbildning 2017/2018. Följ oss här eller på Facebook för uppdateringar kring detta.

 
Våra sponsorer   
 
 
  Tillbaka till utbildningssidan  |  Tillbaka till aktuellt