SPRÄNGTEKNIK FÖR SPRÄNGARBETSLEDARE

KURS I SPRÄNGTEKNIK FÖR SPRÄNGARBETSLEDARE / FÖRSIKTIG SPRÄNGNING (SÖ V2 80:Ba 5) Enligt polismyndighetens föreskrifter krävs i detaljplanelagt område att såväl “Sprängarbetsledare” som “Ersättare för sprängarbetsledare” (ofta sprängarbas i tätort) skall ha genomgått...