KURS FÖR SPRÄNGNING MED SPRÄNGKLÄMMAN SAFE-T-CUT / LINSKARVAR

Safe-T-Cut kursen ger behörighet till självständig sprängning med sprängklämman Safe-T-Cut och linskarvar i 10 år.
Behörigheten skall därefter förnyas, vilket sker genom att genomgå denna repetitionsutbildning som behandlar såväl sprängklämman som linskarvar.

KURSINNEHÅLL

– Inledning och målsättning med kursen.

– Bestämmelser – Förvärv, överföring, förvaring och transport av explosiva varor.

– Arbetsmiljölagstiftning – Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2007:1 ”Sprängarbete”

– Arbete med övningsfrågor

– Sprängämnen och tändmedel – Sprängämnens egenskaper och an vändningsområden, Val av tändsystem

– Sprängteknik – Sprängning av Safe-T-Cut och linskarvar

– Övningsuppgifter

– Praktiska övningar – Sprängning med Safe-T-Cut

–  Genomgång av övningsfrågor och repetition inför prov

– Skriftligt prov, genomgång och avslutning.

    • Kurslängd: 8 tim (1 dagar)
    • Pris: 4 900 kr (inkl kursmaterial, lunch och fika, ex moms)
    • Kursen kan även genomföras på andra tider och platser eller ute hos ert företag, kontakta oss för mer information och pris.