REPETITIONSKURS SAFE-T-CUT

KURS FÖR SPRÄNGNING MED SPRÄNGKLÄMMAN SAFE-T-CUT / LINSKARVAR Safe-T-Cut kursen ger behörighet till självständig sprängning med sprängklämman Safe-T-Cut och linskarvar i 10 år. Behörigheten skall därefter förnyas, vilket sker genom att genomgå denna...