ANDERS ARVIDSSON ÄR VICE VD FÖR BERGCON AB OCH BERGUTBILDARNA

Anders Arvidsson är Vice VD för Bergcon AB och Bergutbildarna
(2017-11-01)

Sjoerd Spijkerman avslutade sin anställning på Bergcon AB / Bergutbildarna den 31/10 2017.

Anders Arvidsson är Vice VD och tar över ansvaret för bolget.
Mer information: anders@bergcon.se