ADR-UTBILDNING & FÖRNYELSE

18-21 FEBRUARI 2019 Solna (Förnyelse 19-21 FEBRUARI)

 
Grund + klass 1 & Förnyelse Grund + klass 1

För alla transporter av explosiv vara krävs noggranna kunskaper om ADR-reglerna för att kunna genomföra en transport lagligt. Vid transporter över värdeberäknad mängd (1000 poäng) måste föraren dessutom också alltid ha ett ADR-förarintyg. Detta intyg ska förnyas vart 5:E år. BergUtbildarna genomförde tidigare Klass 1-delen av MSBs lärarutbildningar för ADR-lärare, vilket borgar för att vår utbildning alltid är uppdaterad och omfattar alla viktiga delar som krävs för att kunna transportera sprängämnen på ett säkert och lagligt sätt.

KURSINNEHÅLL

– Sprängämnen (Egenskaper, Klassificering, Produkter och användningsområden, Sprängämnesutvecklingen idag)
– Val av tändsystem (Icke elektriska (krutstubin, detonerande stubin), Elektriska sprängkapslar, Stötvågssprängkapslar, Framtida tändsystem)
– Allmänt om bestämmelser
– Arbetsmiljöverkets föreskrifter ”Sprängarbete” – AFS 2007:1 och ”Bergarbete” – AFS 2010:1.
– MSBs föreskrifter om innehav, förvaring och överföring av explosiv vara
– Praktiska övningar (Demonstration av sprängeffekter, Kopplingsövningar, Destruktion av sprängämne)
– MSBs föreskrifter om transport av explosiv vara.
– Allmänt om sprängteknik – Geologi, terminologi och detonik.
– Sprängteknik – pallsprängning, borr-, ladd– och tändplaner.
– Sprängteknik – plansprängning och rörgravssprängning,  speciella sprängningar
– Allmänt om försiktig sprängning i detaljplanelagt område.
– Laddning, koppling och motståndsmätning
– Planering och ekonomi vid sprängarbete.
– Kvalitet och miljö vid sprängarbete.
– Skriftligt prov samt genomgång och avslutning

  • Kursdatum:
   • V. 8 (18-21/2) Solna
   • Förnyelse: V. 8 (19-21/2) Solna
  • Kurslängd: 32 tim (4 dagar)
  • Pris: 8 900 kr / Förnyelse 5 100 kr (inkl kursmaterial, lunch och fika, ex moms)
  • Kursen kan även genomföras på andra tider och platser eller ute hos ert företag, kontakta oss för mer information och pris.