GRUNDKURS FÖR SPRÄNGNING AV MINDRE KOMPLICERAT SLAG

GRUNDKURS FÖR SPRÄNGNING AV MINDRE KOMPLICERAT SLAG Inkl utbildning för sprängning med P2 produkter (krutpatroner) (RfSU SJ01) 32 timmar. För personer vilka använder sig av explosiva varor, såsom krutpatroner och konventionella sprängämnen för att utföra markarbeten,...