SAFE-T-CUT

KURS FÖR SPRÄNGNING MED SPRÄNGKLÖÄMMAN SAFE-T-CUT 7 LINSSKARVAR 24 timmar. Kurs för personal som självständigt skall arbeta med sprängklämman Safe-T-Cut och linskarvar, som sprängarbasar. Rådet för Sprängteknisk Utbildning har fastlagt utökad kursplan från 16 tim till...