KURS FÖR SPRÄNGNING MED SPRÄNGKLÖÄMMAN SAFE-T-CUT 7 LINSSKARVAR

24 timmar.

Kurs för personal som självständigt skall arbeta med sprängklämman Safe-T-Cut och linskarvar, som sprängarbasar.

Rådet för Sprängteknisk Utbildning har fastlagt utökad kursplan från 16 tim till 24 tim för denna typ av sprängarbasar.

KURSINNEHÅLL

– Inledning och målsättning med kursen.

– Bestämmelser – Förvärv, överföring, förvaring och transport av explosiva varor.

– Arbetsmiljölagstiftning – Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2007:1 ”Sprängarbete”

– Arbete med övningsfrågor

– Sprängämnen och tändmedel – Sprängämnens egenskaper och an vändningsområden, Val av tändsystem

– Sprängteknik – Sprängning av Safe-T-Cut och linskarvar

– Övningsuppgifter

– Praktiska övningar – Sprängning med Safe-T-Cut

–  Genomgång av övningsfrågor och repetition inför prov

– Skriftligt prov, genomgång och avslutning.

  • Kursdatum:
   • V. 35 (26-28/8) Solna
   • V. 49 (2-4/12) Solna
   • Vid beställning

   Kurslängd: 24 tim (3 dagar)

  • Pris: 8 900 kr (inkl kursmaterial, lunch och fika, ex moms)
  • Kursen kan även genomföras på andra tider och platser eller ute hos ert företag, kontakta oss för mer information och pris.