SPRÄNGTEKNIK FÖR UNDERJORDSARBETEN

KURS I SPRÄNGTEKNIK FÖR UNDERJORDSARBETEN (SV2 80:Ba 4) En teknikkurs som ingår i kraven på behörighet för sprängning inom tätort underjord för Sprängarbetsledare och Sprängarbas som arbetar som ”Ersättare för sprängarbetsledare”. Deltagarna bör ha...