FÖRNYELSE AV SPRÄNGKORT

KURS FÖR FÖRNYELSE AV SPRÄNGKORT (RfSU GK02) Sprängkortets giltighetstid är 10 år och måste innan dess förnyas genom en repetitionskurs som har tonvikten lagd på säkerhet, bestämmelser och produktnyheter. För yrkesmässiga sprängarbasar med Sprängkort Klass A gäller en...