CERTIFIERING AV BULTSÄTTARE

CERTIFIERING AV PERSONAL SOM SKA ARBETA MED BULTSÄTTNING OCH BERGFÖRSTÄRKNING Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment för att lära sig och få en förståelse för arbetsmoment och material som ingår i bultsättningsarbetet. Utbildningens mål är att...