KURS I BERGBORRNING FÖR BORRKORT

KURS I BERGBORRNING FÖR BORRKORT (RfSU Borr1) – 32 timmar. Kursen är avsedd för all personal som arbetar med borrning med bergborraggregat.  Kursen behandlar borrningens alla moment med tonvikt lagd på borrhålskvalitet och säkert utförande av arbetet. Efter...