ADR-UTBILDNING FÖR FÖRARINTYG
VÅREN 2019

(inkl. klass 1)

Den utbildning som krävs enligt ADR för att få transportera över värdeberäknad mängd farligt gods, där Klass 1 – explosiva varor – utgör en av farligt gods-klasserna. Kravet på utbildning gäller även transport av diesel, bensin, gasol och svetstuber, för att nämna några vanliga produkter som används vid anläggningsarbete.

För de som inte transporterar Klass 1 räcker det med 24 timmars kurs för ADR styckegodstransporter.

KURSINNEHÅLL


– Vad är farligt gods?

– Lagar och förordningar. Regelverkets uppbyggnad. Tillsyn av Farligt Gods Transporter.

– Ansvarsfrågor

– Genomgång av farligt gods klasserna. De största riskerna.

– Transporthandlingar – Godsdeklaration, avsändarintyg och skriftlig instruktion m.m.

– Kollin – Märkning, etikettering

– Samlastningsregler

– Begränsad kvalitet, undantagsmängd och värdeberäknad mängd

– Fordon, krav, utrustning, skyltning och etikettering

– Praktiska övningar (Brandövning inkl. släckning, demonstration av effekten av några klass 1 produkter, första hjälpen, åtgärder vid olycka, hantering av spill)

– Planering och genomförande av transporten. Trafiksäkerhet. Multimodala transporter.

– Lastning och lossning.

– Genomgång av klass 1 (särskilda risker)

– Krav på förpackningar (Märkning av klass 1, samlastningsregler för klass 1)

– Transportbestämmelser för klass 1 (Krav på fordon Ex II, Ex III, utrustning och märkning. Lastning och lossning)

– Skriftligt prov samt genomgång och avslutning

  • Kursdatum:
   • Vid efterfrågan i Åkersberga
  • Kurslängd: 32 tim (4 dagar) / Styckegods: 24 (3 dagar)
  • Pris: 8 900 kr / Styckegods: 7 200 kr (inkl kursmaterial, lunch och fika, ex moms.
  • Kursen kan även genomföras på andra tider och platser eller ute hos ert företag, kontakta oss för mer information och pris.