ADR-UTBILDNING FÖR FÖRARINTYG (INKL KLASS 1 )

ADR-UTBILDNING FÖR FÖRARINTYG HÖSTEN 2018 (inkl. klass 1) Den utbildning som krävs enligt ADR för att få transportera över värdeberäknad mängd farligt gods, där Klass 1 – explosiva varor – utgör en av farligt gods-klasserna. Kravet på utbildning gäller...