ADR UTBILDNING

För alla transporter av explosiv vara krävs noggranna kunskaper om ADR-reglerna för att kunna genomföra en transport lagligt. Vid transporter över värdeberäknad mängd (1000 poäng) måste föraren dessutom också alltid ha ett ADR-förarintyg. Detta intyg skall förnyas vart 5:e år. Berg-utbildarna genomförde tidigare Klass 1-delen av Räddningsverkets (Numera MSB) lärarutbildningar för ADR-lärare, vilket borgar för att vår utbildning alltid är uppdaterad och omfattar alla viktiga delar som krävs för att kunna transportera sprängämnen på ett säkert och lagligt sätt:

ADR-utbildning för förarintyg (inkl klass1)

Den utbildning som ger det internationella förarintyget som gäller såväl i Sverige som nästan hela övriga Europa.

För förare av laddfordon för bulkemulsion krävs ytterligare en utbildning:  ADR Tank

Intygen gäller i 5 år och måste före sitt utgångsdatum förnyas, vilket sker genom att gå:

Förnyelse av ADR intyg

 

Krav finns idag enligt ADR att inte bara förarna ska ha
utbildning om transport av farligt gods. Enligt ADR krävs att all personal som på något sätt är involverad i transporten skall ha en utbildning. BergUtbildarna har därför tagit fram en lämplig utbildning för detta ändamål:

Utbildning vid transport av “värdeberäknad mängd”:
ADR 1.3 utbildning

Reglerna i ADR-S kräver numera även en utbildning vid transport av mindre mängder. Gäller även medhjälpare vid fullvärdiga ADR-transporter. Utbildningen utförs även på beställning ute hos företagen och anpassas då direkt till företagets behov.