KURS FÖR HANTERING AV DOLA

KURS FÖR HANTERING AV DOLA En mycket aktuell kurs beroende på ett flertal incidenter vid lastning och krossning av sprängda bergmassor. Skuten har innehållit sprängämnesrester, som detonerat vid lastningen, skutknackningen eller krossningen. Ansvarig personal, som...