Hem   Om företaget   Press   Kontakt   Hitta hit  
         
VÅRA UTBILDNINGAR  /  KONSULTVERKSAMHET  /  PRODUKTER  /  AKTUELLT           
 

KONSULTVERKSAMHET

Erfarenhet och kunskap

Bergutbildarna AB har mer än 20 års erfarenhet av sprängteknisk rådgivning och konsultverksamhet. Vi har mycket goda kontakter med såväl gruvor som branschens entreprenörer, konsulter och myndigheter.

Michael Hermansson har under åren med Nitro Nobel 1979 - 1987 och därefter i nära samarbete med andra sprängämnesleverantörer som Kimit AB och Allmex AB erhållit mycket gedigna kunskaper och erfarenhet av alla typer av civila sprängämnen och tändsystem.

Sprängteknisk rådgivning av alla slag för såväl gruvindustrin som anläggningsbranschen såväl i Sverige som internationellt under åren med Nitro Nobel.

Konsultverksamheten innefattar

Verksamheten i Bergruppen AB 1987 - 1998 innefattade alla typer av sprängteknisk konsultverksamhet såsom Riskanalyser, Syneförrättning, Vibrationsmätning, Upprättande av sprängplaner, Konstruktionssprängning och Försiktig sprängning i tätort.

Sprängtekniska konsultverksamheten i BergUtbildarna AB innefattar följande:

- Upprättande av sprängplaner
- Sprängteknisk uppföljning med avseende på resultat och vibrationsnivåer
- Optimering vad gäller resultat och styckefall
- Optimering vad gäller vibrationer vid försiktig sprängning i tätort
- Sprängtekniska utredningar vid tvister
- Utredning om gällande regelverk vid sprängning


Samarbetspartners och kontakter

BergUtbildarna AB samarbetar idag med A-Besiktning Väst vad gäller syneförrättning och vibrationsmätning. Bengt Ludvig, Petro Team AB, är vår samarbetspartner vad gäller geologi, bergstabilitet och bergförstärkning.

Bergutbildarna AB har också lång erfarenhet och mycket goda kontakter med de myndigheter som utfärdar regelverk för sprängning såsom:

- Arbetsmiljöverket
- MSB Myndigheten (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap)
- Polismyndigheten

Några exempel på uppdrag vi genomfört
- Sprängtekniska utredningar av skärningar på Botniabanan. (Botniabanan AB)

- Sprängtekniska utredningar vid incidenter med dolor. (Skanska, Ramböll, NCC mfl)

- Sprängteknisk sakkunnig vid sprängning av Kollekindstunneln i Strömstad. (Bohus Bergsprängning)

- Optimering av sprängning med hänsyn till vibrationer vid mycket försiktig sprängning vid Tele 2 i Kista i Stockholm (Bergsäker/Wihlborgs)

- Medlem av det av Peab och Banverket upprättade Bergrådet för optimering av det komplicerade tunnelprojektet vid Stäket vid järnvägsutbyggnaden Kallhäll - Kungsängen. (Sprängning med ingen eller mycket liten bergtäckning)

- Utredning vid sprängningsarbeten på Västkustbanan (Petro Bloc/Peab)


- Upprättande av sprängplaner för arbetstunnlar vid Södra Länken projektet i Stockholm (Peab)

- Upprättande av sprängplaner för huvudtunnlar vid Norra Länken projektet i Stockholm (Peab)

- Sakkunnig vid sprängteknisk utredning om sprängningarna för bergrum för Kungliga Biblioteket I Stockholm (NCC)- Sakkunnig vid upprättande av ett flertal sprängplaner (Rock Team) - Flertal utredningar vid tvister för entreprenörer och försäkringsbolag

- Försiktig sprängning inomhus vid ombyggnad av fastighet vid Odenplan i Stockholm.

- Planering, projektering och genomförande av utbyggnad av gastesttunnel i Dannemora (Norsk Hydro)


Referenser
Stig Adolfsson
Patrik Jansson
Kjell Windelhed
Lena Reidarman
Roger Tjärnlund
Robert Engström
Torgny Mantefors
Göran Manell
Frank Ochterlony
Peder Torshagen
Donald Jonsson
Lennart Aronsson
Bengt Ludvig
Roger Johansson
Arbetsmiljöverket
Polismyndigheten
Trafikverket
Trafikverket
Trafikverket
Trafikverket
Skanska
NCC
Thyréns
Ramböll
Nitro Consult
Sprängkonsult
Petro Team
Bohus Bergsprängning