HOME  /  THE COMPANY  /  BLASTING TRAINING  /  CONSULTING SERVICES  /  NEWS   /  CONTACT           
 

CONSULTING SERVICES

Specialities and projects
BergUtbildarna AB also has very long experience from consulting activities in the field of mining design, cautious blasting in built up areas, optimizing of fragmentation in quarry blasting plans for bench-, trench- and tunnel blasting etc.

BergUtbildarna AB have been involved in many large mining and construction activities for example in the LKAB Kiruna mine in northern Sweden, the big railway project Botnia banan along the Swedish northern coast, several tunnel projects as Norra Länken and Södra Länken in Stockholm, the Trollhättan tunnel and the Strömstad tunnel in western Sweden among others.

Cautious blasting with optimizing the blasts and minimizing the vibrations is our specialty.

The founder, consultants and clients
BergUtbildarna AB has been working with projects for several Swedish contractors as Skanska, NCC, Peab, BeMo. Lemminkäinen, mining companies as LKAB and Boliden, and important clients as the Swedish Road authorities and the Swedish Railway authorities but also for the Swedish Board for Occupational Safety and Health to analyze risks for rock building projects and to get the Code of good practice.

The founder and the owner of the company, Michael Hermansson, Mining Engineer, M Sc, is also senior consultant in blasting together with Mats Olsson, Mining Engineer, M Sc. Responsible for Mining design projects is Hans Thorshag, Mining Engineer, M Sc.

Some examples of our projects
Text in english coming soon.
- Optimering av sprängning med hänsyn till vibrationer vid mycket försiktig sprängning vid Tele 2 i Kista i Stockholm (Bergsäker/Wihlborgs)

- Medlem av det av Peab och Banverket upprättade Bergrådet för optimering av det komplicerade tunnelprojektet vid Stäket vid järnvägsutbyggnaden Kallhäll - Kungsängen. (Sprängning med ingen eller mycket liten bergtäckning)

- Utredning vid sprängningsarbeten på Västkustbanan (Petro Bloc/Peab)


- Upprättande av sprängplaner för arbetstunnlar vid Södra Länken projektet i Stockholm (Peab)

- Upprättande av sprängplaner för huvudtunnlar vid Norra Länken projektet i Stockholm (Peab)

- Sakkunnig vid sprängteknisk utredning om sprängningarna för bergrum för Kungliga Biblioteket I Stockholm (NCC)- Sakkunnig vid upprättande av ett flertal sprängplaner (Rock Team) - Flertal utredningar vid tvister för entreprenörer och försäkringsbolag

- Försiktig sprängning inomhus vid ombyggnad av fastighet vid Odenplan i Stockholm.

- Planering, projektering och genomförande av utbyggnad av gastesttunnel i Dannemora (Norsk Hydro)


References
Stig Adolfsson
Patrik Jansson
Kjell Windelhed
Lena Reidarman
Roger Tjärnlund
Robert Engström
Torgny Mantefors
Göran Manell
Frank Ochterlony
Peder Torshagen
Donald Jonsson
Lennart Aronsson
Bengt Ludvig
Roger Johansson
Arbetsmiljöverket
Polismyndigheten
Trafikverket
Trafikverket
Trafikverket
Trafikverket
Skanska
NCC
Thyréns
Ramböll
Nitro Consult
Sprängkonsult
Petro Team
Bohus Bergsprängning