Hem   Om företaget   Press   Kontakt   Hitta hit  
         
 VÅRA UTBILDNINGAR  /  KONSULTVERKSAMHET  /  PRODUKTER  /  AKTUELLT           
 

OM FÖRETAGET

30 år i branschen

BergUtbildarnas berg- och sprängtekniska utbildning är en vidareutveckling av den verksamhet som inleddes 1987 då Berggruppen AB bildades av Jan Norén, Jan Bååth och Michael Hermansson.

Berggruppen AB byggde upp en komplett sprängteknisk utbildnings- och konsultverksamhet samt bildade sprängämnesbolaget Allmex. I samband med att verksamheten införlivades i Dynokoncernen 1993 avvecklades engagemanget i Allmex.

1998 valde Dyno att lägga ned Berggruppen AB och Michael Hermansson fortsatte då verksamheten i nybildade företaget BergUtbildarna AB.

Sedan 2014-11-01 ingår företaget i sprängämneskoncernen Forcit som en fristående, självständig enhet. 2015 breddades verksamheten genom förvärvet av Spijkerman Berg- och Sprängteknik vars grundare Sjoerd Spijkerman från och med 2016 är VD för BergUtbildarna AB.

Bred kompetens och stor erfarenhet
BergUtbildarna AB är idag landets enda kompletta berg-, borr- och sprängtekniska utbildningsföretag.

BergUtbildarna AB ingår i Rådet för Sprängteknisk Utbildning och är godkänd utfärdare av det kompetensbevis som krävs för att få vara sprängarbas, Sprängkortet, samt Polismyndighetens krav på kompetensbevis för ansvarig Sprängarbetsledare. 

BergUtbildarna AB är vidare av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd godkänd utbildare av bergarbetare och har utbildat en stor mängd bergarbetare för bland annat Länsarbetsnämnderna i Stockholms-, Dalarnas- och Västernorrlands län. Denna utbildning skedde delvis i en egen utbildningsgruva i Dannemora 1994-1998.
BergUtbildarna AB är också av Räddningsverket godkänd utbildare för ADR-intyg samt godkänd Säkerhetsrådgivare för ADR transporter.

Vidare ingår BergUtbildarna AB i branschföreningen Bergsprängningsentreprenörernas Förening, BEF, Bergsprängningskommittén, Sveriges Bergmaterialindustrier samt Föreningen för Avancerad Borrning, FAB.

BergUtbildarna AB ansvarar för de borr- och sprängtekniska delarna av Luleå Tekniska Universitets utbildningar för Bergmaterialingenjörer och Bergentreprenörer samt YTH utbildningen.

Forum för diskussion och utveckling
1999 arrangerade BergUtbildarna AB för första gången "Bergsprängardagarna", det seminarium om berg och sprängteknik som utvecklats till en av landets viktigaste sammankomster för såväl bergsprängningsentreprenörer som beställare, konsulter, leverantörer och myndigheter. Bergsprängardagarna är nu årets händelse i branschen och ett mycket viktigt forum för diskussion och information. Seminariet samlar drygt 250 personer varje år.

Borrkort för säker borrning
BergUtbildarna AB har alltsedan 1998 engagerat sig hårt i utvecklingen av utbildning för bergborrare som skall resultera i ett borrcertifikat, "Borrkort". 2006 har branschen insett vikten av detta och branschföreningen BEF kommer av sina medlemmar kräva ett kompetens bevis, med Rådet för Sprängteknisk Utbildning som huvudman.

Landets ledande kompetensutvecklare
BergUtbildarna AB utvecklar kontinuerligt sin verksamhet i mycket nära samverkan med en stor del av landets bergentreprenörer, myndigheter, leverantörer, beställare och andra konsulter. 

Detta borgar för att BergUtbildarna AB är landets ledande kompetensutvecklare vad gäller berg-, borr- och sprängteknik. 

Kompetens innebär inte bara utbildning utan även förmågan att använda denna på ett tekniskt, ekonomiskt, miljömässigt och säkerhetsmässigt optimalt sätt.


Välkomna på kompetensutveckling hos BergUtbildarna AB!