Hem   Om företaget   Press   Kontakt   Hitta hit  
         
VÅRA UTBILDNINGAR  /  KONSULTVERKSAMHET  /  ADR  /  PRODUKTER  /  AKTUELLT          

 

BERGUTBILDARNA AB HAR KÖPT BERG- OCH SPRÄNGTEKNIKFÖRETAGET SPIJKERMAN BERG- & SPRÄNGTEKNIK AB 

BergUtbildarna AB förvärvar Spijkerman Berg- & Sprängteknik AB. Genom förvärvet stärker BergUtbildarna AB både sin utbildnings- och konsultverksamhet. Genom den unika kombinationen av praktisk och teoretisk kunskap kommer vi i framtiden kunna erbjuda våra kunder ännu högre kvalitet i projekt och utbildningar. 

BergUtbildarna AB 
BergUtbildarna AB har sedan 2004 varit Sveriges ledande utbildningsföretag inom området berg, borr- och sprängteknik. Bolaget omsätter 6 MSEK och sysselsätter 5 personer. Bolaget har grundats och leds av bergsingenjören Michael Hermansson med över 35 års erfarenhet av sprängteknisk utbildnings- och konsultverksamhet. 

BergUtbildarna AB ingår sedan 2014-11-01 i Forcit Consulting. Forcit Consulting är ett verksamhetsområde inom sprängämneskoncernen OY FORCIT AB. 

Spijkerman Berg- & Sprängteknik AB 
Spijkerman Berg- & Sprängteknik AB har grundats och leds av ingenjörsgeologen Sjoerd Spijkerman. Företaget har sedan starten 2009 utvecklats till ett av landets mest kompetenta konsultföretag inom området berg- och sprängteknik och utför uppdrag med byggledning och sprängteknisk rådgivning vid avancerade bergprojekt. 

Verksamheten inom Spijkerman Berg- & Sprängteknik kommer att fortsätta som ett självständigt dotterbolag till BergUtbildarna AB. Företaget kommer att verka i enlighet med den nuvarande strategin under ledning av Sjoerd Spijkerman som kvarstår som VD i företaget. 

Effekter av överenskommelsen 
Överenskommelsen om att Spijkerman Berg- & Sprängteknik blir dotterbolag till BergUtbildarna AB gjordes 2015-05-04 och Spijkerman Berg- & Sprängteknik övergår till BergUtbildarna AB:s ägo från 2015-06-01. 

Genom affären stärker BergUtbildarna AB såväl sin utbildnings- som konsultverksamhet och utökar verksamheten med byggledning. Verksamheten i Spijkerman Berg- & Sprängteknik kommer utvecklas vidare med byggledning och sprängteknik som tidigare. Målsättningen är att skapa ett sprängtekniskt center vilket kommer att utveckla utbildningsverksamheten med praktisk erfarenhet från avancerade bergprojekt genom företagsförvärvet. Affären är också viktig för att utveckla den sprängtekniska konsultverksamheten till att täcka alla områden inom sprängteknikens värld. 

Sjoerd Spijkerman kommer under året överta ansvaret för företagsgruppen som VD efter Michael Hermansson. Michael Hermansson kommer även fortsättningsvis ansvara för företagets utbildningsverksamhet. Förändringen påverkar inte i kraft varande kundrelationer eller andra överenskommelser. Dessa kommer genom den ökade kompetensbasen att fördjupas och stärkas. 

 

 

 
BergUtbildarna AB

Michael Hermansson
+46 8 54 060 060
michael@bergutbildarna.se
www.bergutbildarna.se

Spijkerman Berg- & Sprängteknik AB 

Sjoerd Spijkerman 
+ 46 70 227 46 75 
sjoerd@bergosprangteknik.se 
www.bergosprangteknik.se 

Ladda ner pressrelease (pdf)
 
  Startsidan  Ι  Tillbaka till aktuellt  Ι Till toppen