PROGRAM BERGSPRÄNGARDAGARNA 2019

Ovan ser du programmet för årets seminarie som kommer att ha extra stort fokus på praktiska erfarenheter, och behandla ämnen såsom kompetensutveckling, dolor och branschens utveckling.

Som alltid är Bergsprängardagarna ett forum att mötas för att ta upp viktiga och aktuella frågeställningar och diskussioner samt lyssna till massor av spännande föredrag från den praktiska verkligheten ute på berget.

Du får även ta del av nyheter från myndigheterna, aktuella projekt och på kvällen serveras det en trerätters middag följt av mingel och umgänge. Ett utmärkt tillfälle att möta nya branschkollegor och att återknyta gamla bekantskaper.

I år är vi tillbaka på Frösundavik strax norr om Stockholm. Hotellet har genomgått renoveringar under de senaste åren och vi ser fram emot att vara tillbaka igen då det har varit mycket uppskattat under de tidigare åren.

Du kan även ladda ner programmet som pdf